Fullmakt

Fullmakt ska vara skrivna på papper och undertecknade och ange den medlem i föreningen som får rätt att rösta. Fullmakten medtages till föreningsmötet.

Fullmakt

Denna fullmakt gäller vid möte med Gefle whiskysällskap 26 september 2020.

Härmed  ges fullmakt till

…………………………………………………………………

(Namn på medlem som får rösta)

att rösta i stället för undertecknad

………………………………………………………………………

(namn medlem som ej närvarar)