Om GWS

Gefle Whiskysällskap grundades 2004 av ett antal whiskyentusiaster med rötter i Gävle. Målet var att smaka varierande whiskysorter och andra ädla destillat till god mat och under festliga former. Vanligtvis har vi tre större sammankomster per halvår på Restaurang Kvarnen med start kl. 16.00 på lördagar. Det händer att vi  har provningar på vardagskvällar. Vid ett flertal tillfällen har vi gjort resor till Skottland.

Medlemsantalet har successivt ökat och vi har nu cirka 150 medlemmar och över 30 % kvinnor. Styrelsen består av 5-7 personer.

Vid våra sammankomster deltar normalt cirka 60 personer varav ett fyrtiotal är medlemmar och ett tjugotal är gäster.

Vid provningar serveras normalt 5 sorters exklusiv whisky/annat destillat som valts ut av en mycket kunnig provningsledare. Ibland gästas vi av provningsledare från destillerier (även från utlandet). Under provningen får man inte bara information om den ädla drycken utan också om tillverkning, samt information om geografi och kultur inom den aktuella regionen.

Valberedning

Kaj Wejander; k.wejander@gmail.com sammankallande

Ritva Fridell; ritva.fridell@regiongavleborg.se

Hedersledamöter

Ingemar Giös 2015

Roberth Nironen 2015

Stadgar

Gefle Whiskysällskaps stadgar 10 jan 2005 (reviderade 2015-03-14)

Årsmöte

Senaste årsmötets protokoll kan du läsa,  klicka här

Webbplats

Redaktör för webbplats nås via mail till k.wejander@gmail.com