Bli medlem

Enligt Gefle Whiskysällskaps GWS stadgar är syftet att medlemmarna ska få tillfälle att

  • vara med på olika typer av provningar med whisk(e)y men även andra ädla drycker,
  • arrangera resor till intressanta whiskyområden, mässor etc,
  • anordna minnesmiddagar som till exempel Burns Supper (januari), St Patrick´s Day (mars) etc,
  • testa kunskaper om whisk(e)y (teoretiska och praktiska prov) i olika betygsgrader

GWS ska vara en naturlig mötesplats för personer med intresse för whiskykunskap såväl professionellt som av hobbykaraktär.

Är du intresserad att bli medlem i GWS eller vill ha ytterligare information, kontakta

Ordförande: Ulf Sandgren

epost: ordforande@geflewhiskysallskap.se

Inträdesavgift 300 kr, inklusive årsavgift första året.

Årsavgift 150 kr.

Du måste vara 20 år eller äldre.

Meddela oss;
– Namn
– Adress
– Telefon
– epostadress