Single Malt Fund 2018

Bästa whisky-älskare och medlemmar i Svenska Whiskyförbundet!

Gott Nytt År, får man väl fortfarande önska alla!

Som Peter skrev i förra medlemsutskicket så är snart världens första riktiga

fond som investerar i whisky här! Och ja, den är svensk, trots sitt engelska namn:

The Single Malt Fund.

Ambitionen när vi startade fonden var i huvudsak två kriterier:

  1. Att det skulle vara en svensk fond, öppen, transparent och under myndigheternas tillsyn.
  2. Att den skulle vara öppen för alla whiskyälskare, vanligt folk helt enkelt.
    En ”vanlig svensk fond som man kan köpa på banken” alltså!

Skillnaden vi ville leverera låg i vår älskade dryck, whisky, single malt, som ur ett

investeringsperspektiv närmast kan liknas vid flytande guld.
Se gärna www.rarewhisky101.com för dess utveckling de senast 7-10 åren.

Nu gör vi detta professionellt! Kan man investera i olja som ingen gillar, borde man väl kunna

investera i whisky som så många älskar – i en typ av whiskyfond!
Drygt 18 månader senare har vi fått myndigheternas, advokaternas och revisorernas

välsignelse och strax noteras fondandelar i världens första riktiga (=reglerade) fond som

investerar i whisky på börsen!

För en knapp vecka sedan startade teckningsperioden, som håller på fram till den 16:efebruari.
Fonden är öppen för alla att investera i, men vi har bara marknadsföringstillstånd för Sverige
(även detta är strikt reglerat för oss). Med detta sagt, så kan vi inte hindra utlänningar att investera.
Så heller inte institutioner eller professionella investerare. Dock är vår målsättning och ambition att
skapa en slags ”folkfond” med och för whiskyälskare.

Dessutom – eftersom vi är svenskar, fonden är svensk, samt att vi lyder under svensk lag

och under Finansinspektionens tillsyn – så ser vi gärna att vi har en majoritet av svenska

whiskyälskare i fonden! Därför har vi kommit överens med Svenska Whiskyförbundet att ge

ett så kallat teckningsföreträde till alla som är medlemmar i en whiskyklubb som är medlem i SWF.
Det innebär att ni är garanterade plats i fonden, även om den övertecknas.

På följande sidor finner ni en sammanfattning av fonden, och slutligen teckningssedeln.
Jag rekommenderar varmt ett besök på vår hemsida thesinglemaltfund.com där ni kan läsa mer

om fonden. Där finns även länkar för att teckna sig online på både Avanza och Nordnet.

Vill ni ha företräde i fonden är det dock viktigt att ni antingen skickar in bifogad

teckningssedel, eller fyller i den online på vårt emissionsinstitut Mangolds hemsida
där ni kan jobba med Bank-id

Sláinte!

Christian Svantesson

VD, The Single Malt Fund

Sláinte

Peter Borg

SWF – Svenska Whiskyförbundet

Ordförande

076 169 32 88

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *